Aktuellt

    Kolumn: Leader 2030: pop up-deltagande och utvecklingsexpertis

    23.9.2016

    Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi

    Instrumentet för lokal utveckling Leader är ett bra exempel på hur EU:s inflytande kan synas i vardagen. Finland tog i bruk Leader-metoden strax efter anslutningen till EU. Påverkansarbetet på gräsrotsnivå passade bra in i det finländska samhället och det kommer att ha en stor betydelse också i framtiden.

Mera

Basfakta om EU

Karta över Europa

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Eu i korthet_Europainformationen

EU i korthet

EU i korthet är en publikation som ger dig en enkel överblick av Europeiska unionen. Den är i främsta hand utarbetad för att användas i undervisning, men passar alla som vill uppdatera sina baskunskaper om EU.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

3.10. Tammerfors: Finland, EU och de ekonomiska utsikterna

27.-30.10. Helsingfors: Europainformationen med på bokmässan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu