Ajatushautomot

Ajatushautomot

Ajatushautomot (engl. think tanks) tutkivat Euroopan unionia ja sen ilmiöitä, politiikkoja ja päätöksentekoa, ja kirjoittavat tutkimusten perusteella julkaisuja, järjestävät seminaareja sekä tarjoavat mahdollisesti omia ratkaisujaan erilaisiin ongelmiin.

Euroopan unionia tutkitaan jopa yli tuhannessa ajatushautomossa ympäri Eurooppaa. Tälle sivulle olemme koonneet suomalaiset Eurooppa-tutkimusta tekevät tahot ja muutamia esimerkkejä Belgiassa sijaitsevista ajatushautomoista, jotka eivät ole puoluepoliittisesti sitoutuneita.

Brysselissä:

Centre for European Policy Studies (CEPS)

CEPS tekee tutkimusta useista EU:n politiikka-alueista.

European Council on Foreign Relations

Euroopanlaajuinen ajatushautomo, jonka painopistealueina ovat erityisesti ulkopoliittiset kysymykset, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet.

European Policy Centre

EPC tutkii erityisesti EU-päätöksentekoa, EU:n poliittista taloustiedettä ja EU:n roolia maailmassa.

Fondation Robert Schuman

Useita eri EU-politiikkoja tutkiva ja kommentoiva ajatushautomo.

Friends of Europe

Pohtii erityisesti Euroopan tulevaisuutta ja järjestää laajasti keskustelutilaisuuksia.

Notre Europe

Painottaa erityisesti Euroopan integraatiota, demokratiaa sekä koheesiopolitiikan tutkimusta.

Suomessa:

Centrum Balticum

Centrum Balticumin toiminta keskittyy ajankohtaisen Itämeri -keskustelun esiintuomiseen.

Rauhan- ja konfliktintutkimuksen keskus TAPRI

Taprissa tehdään tutkimusta mm. Välimeren alueen merkityksestä Euroopalle ja EU–Välimeri-suhteista.

Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen. EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma puolestaan seuraa EU:n itäistä naapurustoa, erityisesti Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto

Eurooppa-tutkimuksen verkoston keskeisinä toimintamuotoina ovat tutkimushankkeiden tukeminen, tutkijakoulutus ja tieteelliset seminaarit.

Tampereen yliopisto, Jean Monnet -keskus

Jean Monnet -keskus mm. järjestää Eurooppa-seminaareja ja tekee Eurooppa-tutkimusta.

Päivitetty 5.2.2015