Suomalaisia EU:ssa

EU:ssa työskentelee noin tuhat suomalaista


Toimielimet pyrkivät virkamiehistöään valitessa painottamaan maantieteellistä tasapainoa. Myös Suomi pyrkii saamaan mahdollisimman paljon omia kansalaisiaan EU:n palvelukseen esimerkiksi tiedottamalla ja järjestämällä valmennusta rekrytointikilpailuihin osallistuville hakijoille.

Euroopan unionin palveluksessa työskentelee noin 56 000 virkamiestä, joista noin 1 100 on suomalaisia. EU:n toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa avointen kilpailujen kautta. Käynnissä olevista kilpailuista ilmoitetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Euroopan henkilöstövalintatoimiston EPSOn verkkosivuilla.

Neuvostossa työskentelee noin 2500 virkamiestä eri maista. Suomalaisia heistä on noin 170. Komissiossa on arviolta 34 000 virkamiestä, joista suomalaisia on noin 670. 

Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 13 suomalaisten valitsemaa europarlamentaarikkoa. Kaiken kaikkiaan parlamentissa työskentelevistä noin
6 000 henkilöstä suomalaisia on noin 180.

Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa henkilöstöä on yhteensä noin 1 900, joista suomalaisia on noin 50. Tilintarkastustuomioistuimen 880 henkilöstä suomalaisia on noin 30, talous- ja sosiaalikomitean 700 työntekijästä noin 20 ja alueiden komitean 500:sta noin 15.